Trasare Axe

Trasarea lucrărilor de construire | Trasarea axelor construcției

În cadrul trasării lucrărilor de construire, principala operație care se desfășoară este trasarea axelor construcției care urmează a fi edificată, prin materializarea acestora pe balize de lemn, aşa cum sunt ele descrise în planșele anexă la autorizația de construire.

Împreună cu constructorul și dirigintele de șantier, la momentul executării trasării axelor, se va stabili și marca cota “0”.

Înaintea executării operației de trasare a lucrărilor de construire se recomandă:

  • să existe o amenajare de șantier, care constă în eliminarea stratului vegetal de pe suprafața pe care urmează a fi edificată construcția;
  • montarea balizelor de lemn pe care vor fi amplasate cuiele de trasare.

În vederea pregătirii Procesului verbal de trasare a lucrărilor de construire (trasare axe construcție) este necesar să ne puneți la dispoziție următoarele:

  • documentația cadastrală pentru imobilul teren pe care urmează a fi edificată construcția;
  • extrasul de carte funciară;
  • autorizația de construire;
  • schița din dosarul de autorizare cu poziția noului imobil (construcție) pe conturul terenului;
  • planșele anexe la autorizația de construire pe care sunt marcate axele;
  • denumirea societății care va executa lucrarea de construire;
  • numele dirigintelui de șantier.

La finalizarea operației de trasare se va emite un Proces verbal de trasare a lucrării, care va fi redactat în conformitate cu cerințele Asociației colegiului tehnic al diriginților de șantier și răspunde cerințelor Ordinului nr. 1496 din 13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier.


Trasarea axelor vă asigură perpendicularitatea cadrelor, iar în cazul construcţiilor prefabricate (lemn, metal) o asigurare că fundaţia poate fi folosită la dezvoltarea proiectului de construire.
Trasarea lucrărilor de construire cu o persoană autorizată vă va asigura și că nu construiţi pe terenul vecinului.
ClickLink.ro
Adrese Utile | Util | Afaceri

Valid XHTML 1.0 Transitional