Trasare teren | Trasare imobil

Trasarea este operația de materializare la teren a unei situații descrise într-un document de referință (plan cadastral, planșă a proiectului de execuție lucrări de construire etc).

De exemplu, trasarea limitelor de proprietate constă în materializarea la teren a punctelor care delimitează parcela aflată în proprietate, pe baza datelor din documentația cadastrală.

La momentul executării trasării, aceste puncte (colțurile proprietății) sunt materializate cu țăruși sau borne. Ulterior, pe baza acestor repere, se va putea edifica gardul care va delimita proprietatea, având siguranța că nu se construiește pe terenul vecinului.

Prestăm următoarele servicii de trasare:

  • Trasare limitele de proprietate;
  • Trasare axe construcție care urmează a fi edificată;
  • Marcare prin borne a rețelelor topografice de sprijin a șantierului;
  • Materializare cotă „0”;
  • Trasare rețele edilitare.

Suntem autorizaţi să executăm toată gama de lucrări cadastrale, respectiv categoriile A, B, C şi D, în conformitate cu ordinele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Trasare.ro
Trasare.ro - Bornare

Deţinem echipamente topografice şi geodezice moderne, softuri specializate, iar calitatea lucrărilor este garantată de experienţa noastră. Suntem în măsură să executăm o gamă largă de lucrări în domeniul măsurătorilor terestre.

Pentru lucrări cadastrale vizitați site-ul nostru www.lucrari-cadatru.ro.

Executăm servicii cadastrale şi topografice în Bucureşti și judeţul Ilfov.

ClickLink.ro
Adrese Utile | Util | Afaceri

Valid XHTML 1.0 Transitional