Trasare Teren

Trasarea (înţăruşarea) limitelor de proprietate

Trasarea terenului este operația topografică de materializare a punctelor care delimitează imobilul, folosind diferite repere: borne, ţăruşi, buloane, picheţi etc.

În vederea efectuării trasării limitelor terenului, proprietarul trebuie să pună la dispoziția noastră următoarele documente:

  • „Planul de amplasament şi delimitare a imobilului” din documentația cadastrală (vezi imaginea);
  • Contractul de vânzare-cumpărare sau extrasul de Carte funciară a terenului;
  • Datele de identificare ale proprietarului.


Operaţia de trasare se finalizează cu emiterea unui „Proces verbal de trasare a limitelor de proprietate și predarea amplasamentului. Procesul verbal de trasare vă confirmă poziţionarea corectă în spaţiu a punctelor care delimitează imobilul şi vă ajută în relaţia cu vecinii dumneavoastră sau diverse instituţii.

Contracost, putem materializa punctele trasate cu borne FENO, ancorabile la 50cm adâncime (vezi imaginile). Costul unei borne FENO, inclusiv montajul, este de 60 RON/bucată. Avantajul marcării la teren a punctelor trasare cu borne FENO este acela că punctele trasate sunt bine conservate în timp, eliminându-se astfel posibilitatea distrugerii sau sustragerii reperelor.
ClickLink.ro
Adrese Utile | Util | Afaceri

Valid XHTML 1.0 Transitional